top of page

 „ŞCOALA ALTFEL: SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!” 2016

1. Contextualitatea programului săptămânii, în raport cu analiza de nevoi/instituţie de învăţământ

Având în vedere prevederile Anexei MEN privind Programul „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”, care precizează că scopul „Şcolii altfel” este implicarea tuturor copiilor /elevilor şi a cadrelor didactice în activităţi care să răspundă intereselor şi preocupărilor diverse ale elevilor, să pună în valoare talentele şi capacităţile acestora în diferite domenii, nu neapărat în cele prezente în curriculumul naţional şi să stimuleze participarea lor la acţiuni variate, în contexte nonformale, la nivelul Colegiului Național „Elena Ghiba Birta” s-au derulat acţiuni de sondare a elevilor. Astfel, pentru realizarea analizei de nevoi şi identificarea activităţilor care urmau a fi organizate în săptămâna 18-22 aprilie 2016. La orele de dirigenţie elevii au avut discuţii cu diriginţii şi s-au primit propuneri de tipuri de activităţi sau activități și proiecte, pe care aceştia le-ar dori. Tuturor cadrelor didactice li s-au pus la dispoziţie sugestiile făcute de elevi pentru a dezvolta şi a propune activităţile pe care le vor organiza. Acest proces s-a derulat în perioada  decembrie 2015 - ianuarie 2016.

 

2. Obiectivele strategice ale programului :

 • Dezvoltarea personalităţii elevilor şi dezvoltarea carierei

 • Dezvoltarea capacităţii de a se exprima prin diferite forme de comunicare

 • Dezvoltarea competenţelor de socializare în cadrul grupului

 • Dezvoltarea abilităţilor de interacţiune socială

 • Valorificarea talentului şi a aptitudinilor artistice ale elevilor

 • Formarea atitudinii ecologice responsabile

 • Dezvoltarea competenţelor necesare pentru asigurarea securităţii personale

 • Promovarea şcolii în comunitatea locală şi valorificarea personalităţii şi a realizărilor acesteia

 

3. Tipologia activităţilor desfăşurate: proiecte, activități de orientare în carieră, întâlniri cu personalități, excursii tematice, ateliere de lucru, vizionări de filme, dezbateri, activităţi sportive, activități de team-building, vizite la instituții de învățământ superior, vizite la agenţi economici

 

4. Criterii de evaluare a activităților proiectate:

 • Corelarea scop – obiective – rezultate

 • Caracterul nonformal/interdisciplinar al activității

 • Conținutul stimulativ, interesant

 • Calitatea activităților

 • Creativitatea, abordarea inovativă

 • Eficiența metodelor folosite pentru experiența de învățare

 • Nivelul de noi achiziții (competențe/cunoștințe, abilități, atitudini)

 • Rolul facilitatorului

 • Gradul de satisfacție a participanților

 • Numărul participanților

 • Posibilitatea transferării noilor cunoștințe/competențe în alte contexte de învățare

 

bottom of page